Vanzare agresiva

Metoda de vanzare constand in folosirea unor tehnici de negociere agresive - propunerea cumpararii unui produs nesolicitat sau "incarcarea" clientului cu cantitati suplimentare de marfa, peste nevoile reale. O.G. 99/august 2000, art.60: "Prin vanzare fortata se intelege: a) expedierea unui produs catre o persoana, fara o cerere prealabila din partea acesteia, solicitandu-i cumpararea acelui produs sau returnarea lui catre expeditor, chiar si fara taxe, in cazul refuzului de cumparare; b) prestarea unui serviciu catre o persoana, fara o cerere prealabila din partea acesteia, solicitandu-i acceptarea acelui serviciu prin achitarea contravalorii. Art. 61: Orice vanzare fortata este interzisa. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu catre o persoana se face numai in baza unei cereri prealabile. Art. 62: Nu sunt considerate vanzari fortate ofertele efectuate in scopuri filantropice. In cazul acestor oferte, pe documentele insotitoare va fi inscriptionata, in mod clar si vizibil, urmatoarea mentiune: destinatarul nu are nici o obligatie de a plati sau de a returna produsul".


Articole in care e folosit acest termen