Adnorm

Instrument de masura care stabileste media de citire a publicatiilor tiparite pentru o perioada de mai mult de doi ani, folosit ca etalon pentru compararea unor reclame specifice.

A measure of readership averages for print publications over a two-year period, used as a baseline for comparing specific ads to an average.