Atmospherics

O combinatie intre decorul magazinului, caracteristicile fizice si inlesnirile pe care un retailer le are pentru a promova o imaginea unui anumit produs si pentru a atrage consumatorii.

The combination of store decor, physical characteristics and amenities provided by a retailer to develop a particular image and attract customers.