CDI

Un studiu comparativ dintre mai multe piete si o totalul vanzarilor dintr-o singura piata pe o categorie de produs; folosit pentru evalua potentialul unei piete pentru o categorie sau un brand. Poate contribui la stabilirea unor caracteristici regionale in campania de media.

Category Development Index. A comparative market-by-market measure of a market's total sales of all brands of a single product category, used to evaluate the sales potential of a market for a product category or a brand. Can contribute towards determining regionality for media campaigns (see BDI).


Articole in care e folosit acest termen