Claymation

Metoda de animatie care foloseste figurine de lut.

An animation method that uses clay figurines.


Articole in care e folosit acest termen