Decoding

Pas in procesul de comunicare care presupune faptul ca receptorul accepta si interpreteaza mesajul. Vezi Communication Process (procesul de comunicare); Encoding (codarea).

The step in the communication process in which the receiver accepts and interprets the message. See Communication Process; Encoding.


Articole in care e folosit acest termen