Dual Distribution

Un sistem de marketing al organizatiei in care producatorul foloseste doua metode simultan pentru a ajunge la consumatorul final; cel mai adesea, o metoda este folosirea intermediarilor, iar cea de-a doua vanzarea directa la utilizatorii finali.

A system of marketing channel organisation in which a manufacturer uses two approaches simultaneously to get products to end-users; commonly, one approach is to use marketing intermediaries, while the other is to sell direct to end-users.


Articole in care e folosit acest termen