Expense Account

O suma de bani data unui agent de vanzari pentru mancare, calatorii, cazare, divertismentul clientilor sau pentru alte cheltuieli considerate necesare pentru a efectua vanzarile.

A budgeted amount of money advanced to a salesperson for food, travel, accommodation, entertainment of clients, and other items of expenditure considered necessary to make sales.


Articole in care e folosit acest termen