Indirect Costs

Costuri care nu pot fi atribuite direct unui anumit produs; se mai numesc si Overheads. Vezi Direct Costs (costuri indirecte).

Costs that cannot be traced directly to a particular product; commonly called Overheads. See Direct Costs.