Manufacturers' Agent

Agent sau reprezentant folosit de un producator pentru a suplimenta sau chiar pentru a inlocui proprii angajati. Vezi Outside Sales Facilities.

An agent or representative used by manufacturers to supplement or even replace their own sales staff. See Outside Sales Facilities.