Objective and Task Method of Budgeting

Metoda de stabilire a bugetului in care suma care trebuie cheltuita pe promovarea vanzarilor, pe advertising, pe vanzarea personala etc, este determinata de rezultatul dezirabil al activitatii si de natura activitatilor care trebuie intreprinse pentru atingerea obiectivelor.

A budgeting method in which the amount to be spent on sales promotion, advertising, personal selling, etc is determined by the desired result of the activity and the nature of the tasks necessary to achieve it.