Price Leader

O firma a carei preturi reprezinta un model demn de urmat pentru alte firme din industrie.

a firm whose prices set a lead for other firms in the industry to follow.


Articole in care e folosit acest termen