Quantitative Marketing Research

Cercetare de marketing care poate fi cuantificata; colectia de date care pot fi exprimate in termeni numerici.

Marketing research that can be quantified; the collection of data that can be expressed in numerical terms.


Articole in care e folosit acest termen