Response Selling

O forma elementara de vanzare, comuna in retailing, in care un vanzator , pur si simplu raspunde la cerintele unui client, este folosita punita creativitate si persuasiune.

a elementary form of selling, common in retailing, in which the salesperson simply responds to the customer's demands; little creativity or persuasion is used


Articole in care e folosit acest termen