Trading Areas

Orase mari sau centre de afaceri, deseori folosite ca baza pentru organizatiile de vanzari pe teritorii pentru a minimiza problemele cauzate de inegalitatea teritoriilor stabilite pe baze geografice.

major cities and centres of business, often used as the basis of sales territory organisation to minimise problems caused by the inequality of territories drawn on strictly geographical lines.


Articole in care e folosit acest termen