Value Pricing

Abordare de stabilire a pretului pentru bunurile sau serviciile oferite de o firma care are la baza previziunea companiei asupra celei mai inalte valori pe care consumatorul o poate acorda produsului; adica, suma pe care consumatorul este dispus sa o ofere. Vezi Competition-Oriented Pricing (stabilirea pretului orientata pe competitie); Cost-Plus Pricing (stabilirea pretului bazata pe adaugarea de valoare la costul de productie); Target Return Pricing (stabilirea pretlui bazata pe feedback-ul segmentlui vizat).

A pricing approach in which the selling price of a good or service is based on the company's assessment of the highest value of the product to the consumer; that is, on what the consumer is willing to pay for it. See Competition-Oriented Pricing; Cost-Plus Pricing; Target Return Pricing.


Articole in care e folosit acest termen