Vanzare de lichidare

Potrivit prevederilor O.G. 99/2000, art. 20, "prin vanzare de lichidare se intelege orice vanzare precedata sau insotita de publicitate si anuntata sub denumirea de « lichidare » si care, printr-o reducere de preturi, are ca efect vanzarea accelerata a totalitatii sau numai a unei parti din stocul de produse dintr-o structura de vanzare cu amanuntul, in una dintre urmatoarele situatii: - Incetarea definitiva a activitatii comerciantului, inclusiv in cazul schimbarii proprietarului, chiriasului, locatarului sau mandatarului, dupa caz, care exploateaza structura de vanzare; - Incetarea activitatii comerciantului in structura de vanzare respectiva, ca urmare a anularii contractului de inchiriere, locatie sau mandat in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive sau in baza unei hotarari judecatoresti de evacuare silita; - Intreruperea activitatii comerciale sezoniere pentru o perioada de cel putin 5 luni dupa terminarea operatiunilor de lichidare; - Schimbarea profilului structurii de vanzare, suspendarea sau inlocuirea unei activitati semnificative desfasurate in unitate, care antreneaza schimbari majore in functionarea sa; - Modificarea substantiala a conditiilor de exploatare a suprafetei de vanzare; - Vanzarea stocului de produse de mostenitorii legali ai comerciantului defunct; - Deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism, a unei parti importante sau a intregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare. Lichidarea trebuie notificata la primaria localitatii in care este amplasata structura de vanzare, in baza unui inventar detaliat al marfurilor supuse lichidarii, intocmit de comerciant. Perioada pentru care se notifica operatiunile de lichidare este de maximum 90 de zile pe an pentru cazurile prevazute la punctele a) si f), 60 de zile pe an pentru b), d), e), si g) si 15 zile pe an pentru c). Orice anunt sau alta forma de publicitate privind lichidarea trebuie sa specifice obligatoriu data inceperii vanzarii si durata acesteia, precum si sortimentul de marfuri supus lichidarii - in cazul in care operatiunea nu vizeaza intreg asortimentul structurii de vanzare.


Articole in care e folosit acest termen