Vendor Selection Strategy

Luarea de decizie a unei firme in ceea ce priveste alegerea unui furnizor care are scopul de a minimaliza riscul alegerii unuia nepotrivit. Strategiile folosite in acest scop includ realizarea unei ierarhii ale furnizorilor; practica de a alege un anumit furnizor dintr-o lista aprobata; multiplicitatea surselor; alegerea furnizorului care are cele mai mici preturi pentru a evita pierderile financiare.

The decision-making that occurs when a firm selects a supplier in order to minimise the risk of choosing the wrong one. Strategies used include the rating of vendors on a scale; the practice of choosing vendors from an approved list; multiple sourcing; and choosing the lowest priced vendor to minimise the potential for financial loss.