Wholesaler-Sponsored Voluntary Chains

Grupuri de vanzatori cu amanuntul plasate de un furnizor intr-un sistem de marketing pentru a atinge cotele economice dezirabile si pentru a inlesni rezolvarea conflictelor.

Groups of retailers formed by a wholesaler into a cordinated marketing system to achieve economies of scale and to lessen conflict.