Brand Establishment

A construi o marca in stadiul introductiv din ciclul de viata al produsului; instaurarea marcii presupune dezvoltarea unei retele de distributie eficace pentru produs si convingerea consumatorilor cu privire la cumpararea produsului. Vezi Introductory Stage of the Product Life Cycle (stadiul introductiv din ciclul de viata al produsului).

The building-up of a brand in the introductory stage of the product's life cycle; brand establishment involves developing an effective distribution network for the product and convincing consumers to buy it. See Introductory Stage of the Product Life Cycle.


Articole in care e folosit acest termen