Cumes

Abreviere pentru audienta cumulativa neta. Se refera la numarul de persoane sau case in audienta unui canal de difuziune pe o perioada de timp. Termen folosit de A.C. Nielsen. Termenul este folosit si de multi practicieni de advertising cu referire la audienta nedublata a unui canal mediatic tiparit sau a intregului program mediatic.

An abbreviation for net cumulative audience. Refers to the number of unduplicated people or homes in a broadcast program's audience within a specified time period. This term is used by A.C. Nielsen. It also is used by many advertising practitioners to refer to the unduplicated audience of a print vehicle, or an entire media schedule.