Current Ratio

Cea mai cunoscuta proportie folosita pentru a evalua lichiditatile unei firme; veniturile curente sunt exprimate ca procent din datoriile curente. Vezi Acid-Test Ratio; Quick Ratio.

The commonest of three financial ratios used to evaluate a firm's liquidity; current assets are expressed as a percentage of current liabilities. See Acid-Test Ratio; Quick Ratio.