Demographics

Mijloace prin care se definesc publicurile tinta prin: sex, varsta, clasa socio-economica, membrii familiei, educatie sau o combinatie a acestor facori(vezi: Lifestyle, Psychographics).

Means of defining an audience by sex, age, socio-economic class, household size, family composition, education, etc. or a combination of these (see Lifestyle, Psychographics).


Articole in care e folosit acest termen