Dramatisation of Presentation

Vitalitatea oferita unei prezentari sau unei demonstratii de catre un agent de vanzari in fata cumparatorului; prezentarea poate fi dramatizata folosind suporturi audiovzuale sau prin implicarea cumparatorului in operatiile facute de produs etc.

The vitality given to a presentation or demonstration of a product by a salesperson to a buyer; presentations can be dramatised by using audiovisual aids, involving the buyer in the operation of the product, etc.