Emergency Goods

O categorie de bunuri care consta in produse achizitionate rapid pentru diverse necesitati. Vezi Consumer Goods (bunuri de consum); Convenience Goods (bunuri de convenienta).

A category of consumer goods consisting of items purchased quickly in necessity. See Consumer Goods; Convenience Goods.


Articole in care e folosit acest termen