Four Ps

Cele patru variabile controlabile ale mixului de marketing: produsul, pretul, promovarea, plasamentul.

The four major controllable variables of the marketing mix - product, price, promotion and place.


Articole in care e folosit acest termen