Knowledge Management

Colectarea, organizarea si distributia informatiei in forme in care poate fi utilizata practic. Knowledge Management se bazeaza adesea pe tehnologia informatei pentru facilitarea stocarii si aducerii la zi a informatiei.

The collection, organisation and distribution of information in a form that lends itself to practical application. Knowledge management often relies on information technology to facilitate the storage and retrieval of information.


Articole in care e folosit acest termen