Manchester Man

Termen vechi folosit pentru un agent de vanzari, folosit original cu referire la agentii de vanzari angajati de firmele textiliere din Manchester, Anglia, la finele secolului al XVIII-lea pentru a vinde bunurile produse de sistem.

An old term for a salesperson, originally used in reference to salespeople hired by textile firms in Manchester, England, in the late eighteenth century to sell the goods produced by the developing factory system.


Articole in care e folosit acest termen