Marketing Planning Process

Abordare sistematica a atingerii obicetivelor de marketing. Pasii in acest proces sunt: analiza situatiei, stabilirea obiectivelor, formularea strategiei, dezvoltarea programelor de actiune, implementarea, controlul, monitorizarea si evaluarea.

Abordare sistematica a atingerii obicetivelor de marketing. Pasii in acest proces sunt: analiza situatiei, stabilirea obiectivelor, formularea strategiei, dezvoltarea programelor de actiune, implementarea, controlul, monitorizarea si evaluarea.


Articole in care e folosit acest termen