Niche Marketing

Marketing pentru un produs care se adreseaza unui segment de piata mic si bine definit.

The marketing of a product to a small and well-defined segment of the market place.


Articole in care e folosit acest termen