PERT

Acronim pentru Evaluarea programului si tehnica de review, o tehnica cantitativa folosita ca instrument managerial in planificarea si controlarea programelor complexe. PERT se foloseste in mod obisnuit, prima data introdus pentru folosirea in industria aerospatiala, in coordonare, cronometrare si programare a numeroaselor activitati in procesul de dezvoltare a noului produs

acronym for Progam Evaluation and Review Technique; a quantitative technique used as a managerial tool in planning and controlling complex programs. Common use has been made of PERT, originally introduced for use in the aerospace industry, in the coordinating, timing and scheduling of the many activities in the new product development process.


Articole in care e folosit acest termen