Standard Product Classes

Categorii in care produsele sunt grupate folosind sisteme formale, cum ar fi Australian Standard Industrial Classification si Australian Standard Commodity Classification. Vezi Australian Bureau of Statistics; Casual Product Classes.

categories into which products are grouped using formal systems such as the Australian Standard Industrial Classification and the Australian Standard Commodity Classification. See Australian Bureau of Statistics; Casual Product Classes.


Articole in care e folosit acest termen