Terminal Market

Piata spre care produse de lag consum sunt trimise de pe piete locale sau regionale pentru a fi procesate si ambalate pentru a fi trimise la wholesaleri sau retaileri.

the market to which commodity products are shipped from local and regional markets for processing and packing for final shipment to wholesalers and retailers.


Articole in care e folosit acest termen