Trading Down

Adaugarea unei versiuni cu pret mai scazut al unui produs, pentru a atrage atentia unui segment de piata care nu fusese aprovitionat, deoarece versiunea originala a produsului era prea scumpa. Vezi Trading Up.

adding a lower-priced version of a product to the range, generally to capture a new market segment not served effectively because the original version of the product was too expensive for it. See Trading Up.


Articole in care e folosit acest termen