Transfer Price

Pretul cerut de o divizie a unei companii mari pentru transportul bunurilor de la un centru de profit la altul.

the price charged by one division of a large company for the shipment of its goods from one profit centre to another.


Articole in care e folosit acest termen