Trial Objective

Unul din 3 posibile tinte sau obiective (cu obiective de autodepasire si de loialitate) ale unei promotii de vanzari ale unui consumator; cumparatorilor le sunt oferite stimulente pentru a incerca un nou produs. Vezi Loading Objective; Loyalty Objective

one of a three possible aims or objectives (with loading objective and loyalty objective) of a consumer sales promotion; purchasers are offered incentives to try a new product. See Loading Objective; Loyalty Objective.


Articole in care e folosit acest termen