Dominant Design

Configuratie de productie care dureaza; o combinatie particulara a trasaturilor produsului care pare sa satisfaca piata si care supravietuieste fara schimbari majore, pentru un timp.

A product configuration which endures; a particular combination of product features which appears to satisfy the market and survives, without major change, for some time.


Articole in care e folosit acest termen