[UnViitorMaiBun] Ligia Goloșoiu: Copiii trebuie învăţaţi să fie buni „manageri” ai vieţii lor, să cheltuiască cu moderație, să-şi cunoască puterea şi limitele pe care le au

[UnViitorMaiBun] Ligia Goloșoiu: Copiii trebuie învăţaţi să fie buni „manageri” ai vieţii lor, să cheltuiască cu moderație, să-şi cunoască puterea şi limitele pe care le au

La fel de importante ca matematica, scrierea, numele râurilor și anii bătăliilor, sunt alte câteva domenii ale cunoașterii care întârzie să își facă loc în școala din România. Una dintre acestea este educația financiară. E esențial pentru copilul de azi, viitorul adult, să înţeleagă ce sunt, la ce folosesc, cât sunt de importanţi, cât de greu se obţin şi cu câtă grijă trebuie cheltuiţi BANII, crede Ligia Goloșoiu, Președinte Asociaţiei pentru Promovarea Performanţei în Educaţie (APPE). 

Simţul proprietăţii, al legăturii cu lucrurile începe să se manifeste încă de la vârsta de 2-3 ani. De aici, începe parcursul în timp al raportului pe care copilul, apoi adolescentul şi, mai târziu, tânărul şi adultul îl va avea cu banii, arată Ligia

În 2007, Ligia a publicat cartea „Banii pe înţelesul copiilor” și a lansat programul Educația financiară în școli. În decursul celor 7 ani de proiect, s-au distribuit cu „titlu gratuit”, în grădinițe și școli, un milion de manuale pentru jumătate de milion de elevi din toate județele țării și din municipiul București. Anul acesta, în contextul pandemiei și al școlii online, APPE a adus programul mai departe cu ajutorul învățării digitale.

2020 ne-a arătat încă o dată cât de importantă e educația pentru a merge mai departe, pentru șansele unui viitor mai generos cu generațiile viitoare. În seria editorială #unviitormaibun, realizată în parteneriat cu Mastercard, am vorbit cu cei care încearcă, prin eforturile, creativitatea și reziliența lor, de a gândi proiecte ambițioase pentru România. Ligia Goloșoiu povestește în rândurile următoare despre un domeniu esențial: educația financiară, materia fără de care poți, cu greu, construi ceva stabil. 

 

Proiectul educației financiare în școli

Considerăm că de educaţia pe care o dăm copiilor noştri depinde evoluţia şi, mai ales, reuşita lor în viaţă. De mici, copiii trebuie învăţaţi să fie buni „manageri” ai vieţii lor, să câştige, să cheltuiască cu moderație, să-şi cunoască puterea şi limitele pe care le au.

Simţul proprietăţii, al legăturii cu lucrurile începe să se manifeste încă de la vârsta de 2-3 ani. De aici, începe parcursul în timp al raportului pe care copilul, apoi adolescentul şi, mai târziu, tânărul şi adultul îl va avea cu banii. Administrarea eficientă a acestei „relaţii” poate fi uşurată dacă vom ajuta copilul de azi, viitorul adult, să înţeleagă ce sunt, la ce folosesc, cât sunt de importanţi, cât de greu se obţin şi cu câtă grijă trebuie cheltuiţi BANII.

Identificând, astfel, nevoia copiilor din România de a cunoaşte cât mai multe detalii despre bani şi despre bănci şi având în vedere faptul că acest subiect nu prea a fost tratat în literatura pentru copii, am fost motivată să elaborez o carte cu ilustraţii, dedicată copiilor, în care să prezint pe înţelesul lor câte ceva din acest vast subiect. În acest scop, am scris cartea „Banii pe înţelesul copiilor”, carte care a apărut la Editura Didactică şi Pedagogică în 2007.

Încă din faza de elaborare a cărţii, am pus accentul pe ceea ce este mai important pentru copii şi anume să-i învăţam cum să economisească de mici banii, întrucât bunul obicei al economisirii începe de la o vârstă fragedă. Explicându-le copiilor importanţa şi procedurile economisirii, precum şi operaţiunile băncii, în general, cartea a contribuit la dobândirea unei încrederi a copiilor în bănci, dar şi la deprinderea obiceiului economisirii şi cheltuirii banului cu înţelepciune. În vederea utilizării cărții ca material auxiliar pentru un opțional la clasele primare, în anul 2008, am elaborat şi un „Caiet al elevuluicu aplicaţii practice, care respectă principiile psiho-pedagogice deja cunoscute ale învăţării, dar recomandă şi metode noi, atractive de predare, cum ar fi prin joc sau prin „Arta prezentării vizuale”.

Educația financiară a devenit o necesitate în premisele economico-financiare ale unei gestiuni financiare sănătoase, care poate să preîntâmpine crizele economice cu care se confruntă astăzi economiile. Această necesitate implică pregătirea elevilor din școlile românești încă de la o vârstă fragedă, astfel încât acești copii să înțeleagă modul cum se câștigă banii, cum se cheltuiesc înțelept și responsabil, cum se investesc, dar și cum se donează în scop caritabil.

Educația financiară promovată în școli poate, de asemenea, să schimbe atitudinea față de un consum excesiv și nejustificat și să dezvolte responsabilitatea în investirea cu înțelepciune, astfel încât să se creeze premisele unui ecosistem financiar sănătos.

Prin studierea Educației financiare se urmărește asigurarea unei stabilități financiare personale, prin dezvoltarea competențelor individuale în domeniul creditării și al protecției consumatorului. De asemenea, educația financiară permite conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, câștigați, cheltuiţi, economisiţi, investiţi, donați sau împrumutaţi în societatea de astăzi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a lor, imprimând copiilor respect faţă de muncă şi faţă de bani. Nu în ultimul rând, vizăm obligativitatea României de implemetare a educației financiare de la o vârstă fragedă, standard/cerință impusă de Uniunea Europeană (Banca Centrală Europeană - BCE) și de alte organisme financiare internaționale, de  exemplu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE.

 

Evoluția și rezultatele proiectului

În prezent, Educația financiară este predată în școli pe baza unor manuale școlare elaborate în conformitate cu programele școlare ale ministerului educației pe grupe de vârstă, de la grădiniță până la liceu, inclusiv. Aceste manuale au fost introduse gradual în școlile și grădinițele din România.

În decursul celor 7 ani de proiect, s-au distribuit cu „titlu gratuit”, în grădinițe și școli, conform convenției cu ministerul educației, un milion de manuale pentru jumătate de milion de elevi din toate județele țării și din municipiul București. Costurile aferente au fost suportate de către APPE, prin sponsorizările primite de la partenerii implicați în susținerea educației financiare.

 

Colaborarea cu Mastercard

Întâlnirea Asociației cu Mastercard s-a întâmplat încă de la începutul proiectului, în 2015. Mastercard, prin finanțările regulate și crescânde, a contribuit la tipărirea și distribuirea în țară a unei părți din manualele școlare de Educație financiară, a participat activ la organizarea și premierea elevilor participanți la Olimpiada Micilor Bancheri, a colaborat la realizarea capitolelor despre carduri din manualele de Educație financiară învățământ primar, gimnazial și liceal și a contribuit la realizarea digitalizării și încărcării interactive pe platforma e-learning a unei părți din manualele școlare.

Parteneriatul APPE - Mastercard contribuie, în mod concret, la continuitatea proiectului și la perfecționarea și îmbunătățirea procesului de educație financiară din România. Totodată, prin parteneriatul încheiat, compania contribuie cu know-how-ul corespunzător și stimulează inovația în educație, prin acordarea unor premii elevilor care obțin performanțe în asimilarea cât mai deplină a cunoștințelor.

 

Ce ați descoperit pe parcursul derulării acestui proiect

Pe parcursul derulării proiectului am descoperit:

  • Dorința elevilor, părinților și a profesorilor de cunoaștere în domeniu;
  • Nevoia de pregătire a profesorilor care predau Educația financiară;
  • Responsabilizarea autorităților privind necesitatea introducerii în toate școlile din România a Educației financiare;
  • Nevoia de realizare a unor softuri educaționale.

 

Care au fost provocările și sensibilitățile

Plecând de la faptul că ignoranța este distrugătoare pentru populația unei țări, în timp ce educația contribuie la dezvoltarea unei societăți cât mai performante, consider că aceasta reprezintă cea mai importantă provocare.

 

Cum s-a adaptat proiectul la contextul generat de pandemie

Condițiile actuale ale învățământului românesc au impus desfășurarea cursurilor în format hibrid, fie față în față, fie online, considerații care au condus la schimbarea strategiei de până acum a proiectului și crearea unei noi viziuni care să corespundă cerințelor actuale și viitoare ale învățământului românesc și european.

Am decis, astfel, includerea tuturor manualelor aferente învățământului preuniversitar într-o platformă de învățare online care să poată să-i responsabilizeze atât pe profesori, cât și pe părinți/elevi și să faciliteze accesul la rezultatele finale ale elevilor și profesorilor.

Ediția din acest an școlar (2020-2021) a programului de Educație financiară aduce, în mod gratuit, elevilor și cadrelor didactice componenta de învățare digitală, dezvoltată cu ajutorul platformei de e-learning.

Pe lângă metodele clasice de învățare, de până acum, profesorii pot utiliza în lecțiile lor un model de predare interactiv, iar elevii pot accesa manualele online prin intermediul tehnologiilor digitale care îmbunătățesc eficiența și rezultatele învățării.

Proiectul a fost gândit și construit atât pentru a-i ajuta pe profesori să își perfecționeze cursurile, cât și pentru a-i ajuta pe elevi să învețe într-un mod atractiv și plăcut. Pe platformă, profesorii le pot oferi elevilor materiale de studiu interactive și convenționale, pot susține cursuri de tip webinar într-un mediu integrat al platformei, nefiind nevoie de aplicații software suplimentare, și pot evalua cunoștințele elevilor, cu ajutorul rapoartelor integrate din platformă, în funcție de performanțele acestora.

În proiectul pilot pe care l-am dezvoltat pe platforma de învățare online, avem deja incluse 3.400 de cadre didactice, cu o medie de 20 de copii. Platforma de învățare online include:

  • Suportul de curs pentru cadrele didactice, pe grupe de vârstă;
  • Materialele digitalizate și interactive, pe grupe de vârstă;
  • Posibilitatea de întâlnire pe platforma de învățare printr-un webinar integrat în aceasta;
  • Joculețe interactive educaționale etc.

Până la această dată, în anul școlar 2020 – 2021, s-au înscris circa 85.000 de elevi din învățământul preuniversitar pentru a urma cursurile de educație financiară.

În ceea ce privește cea de a VIII-a Ediție a Olimpiadei Micilor Bancheri 2021, aceasta se va desfășura tot pe platforma online. Pentru a fi cât mai ușor, atât pentru elevi cât și pentru profesori, platforma va oferi, în cadrul cursului Olimpiada Micilor Bancheri 2021, teste grilă de verificare a cunoștințelor. Aceste teste vin în ajutorul elevilor pentru a se obișnui cu modul de lucru și regulamentul pe care îl va avea Olimpiada, cu ajutorul feedback-ului direct al răspunsului oferit și cu timpul de lucru necesar finalizării testului.

 

Concluziile pandemiei

Impresiile nu sunt bune, având în vedere gradul excesiv de îndatorare a României, pierderea locurilor de muncă, creșterea șomajului, lipsa dotării cu calculatoare și laptopuri a elevilor, care a redus accesul la educație, alături de toate celelalte efecte negative.

 

Cum e adaptarea școlii online

Suntem la început de perioadă și învățământul preuniversitar deja a început să beneficieze de materiale digitale și încărcate interactiv pe o platformă e-learning. Redau câteva impresii ale profesorilor:

„Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat nouă cadrelor didactice ce predăm opționalul de Educație Financiară la liceu. Am înțeles că pregătiți un curs online pentru cadrele didactice. Este o idee foarte bună. Formarea acestora sunt convins că o să fie susținută de unitățile de învățământ. Este foarte bine realizat cursul de pe platformă. E prietenos. Poate auditiv ar trebui adăugat ceva. Deja l-am promovat. Merită!” Prof. Mihai Mihăescu, Pitești

„Multumim pentru acest proiect minunat! Suntem cu toţii fascinaţi de acest opţional. Ne dorim să dobândim cât mai multe competenţe privind educaţia financiară. Este o provocare de a transforma noţiuni grele în ceva uşor, plăcut, accesibil, atractiv, utilizând manualele şi platforma pusă la dispoziţie. Elevii vor valorifica în familie ceea ce au învăţat la şcoală şi vor reuşi să îşi schimbe comportamentul financiar.” Prof. Ana Bunduc, Com. Moțca, Iași,

 

Deschiderea românilor vizavi de cursuri alternative 

În zonele verzi și în zonele cu elevi defavorizați, s-au solicitat manuale gratuite ca și în anii precedenți. Din păcate, nu am putut să realizez acest lucru, neavând finanțarea corespunzătoare. În zonele galbene și roșii, o parte din profesorii care îndeplinesc condițiile de predare online, au solicitat deschiderea unui cont pe platforma e-learning pentru a accesa materialele digitale de Educație financiară.

 

Cum ați descrie educația financiară a românilor

Românii nu conștientizează încă nevoia educației financiare în școli. Educația financiară se realizează haotic, fără a exista o strategie națională pentru Educație financiară la nivel de țară, așa cum recomandă și OCDE.

 

De ce e nevoie pentru a te adapta și a te reinventa în timpul unei crize

În opinia mea, criza poate avea un impact pozitiv în conștientizarea și  responsabilizarea autorităților guvernamentale.

 

Primul pas și cel mai important pentru Un viitor mai bun pentru România

EDUCAȚIA și nu ignoranța.

#unviitormaibun se face cu oameni curajoși și inimi mari. Despre ei vorbim în seria editorială Un viitor mai bun, realizată în parteneriat cu Mastercard. Faptele bune trebuie date mai departe. 

Aboneaza-te la newsletterul IQads cu cele mai importante articole despre comunicare, marketing si alte domenii creative:
Info

Dosare editoriale

Subiecte

SectiuneBranded


Related