Behaviouristic Segmentation

Diviziune a unei piete in grupuri in functie de cunostintele si comportamentul referitoare la un produs. Dimensiunea comportamentala folosita de obicei pentru segmentarea pietelor are in vedere beneficiile pe care le aduce produsul, statutul consumatorului, rata de folosire a produsului, loialitatea si stadiul de pregatire al cumparatorului. Vezi Segmentation Bases.

The division of a market into groups according to their knowledge of, and behaviour towards, a particular product. Behavioural dimensions commonly used to segment markets include benefits sought, user status, usage rate, loyalty status and buyer readiness stage. See Segmentation Bases.