Business Analysis

Stadiu in procesele de dezvoltare ale produsului in care informatia obtinuta in cercetare, in dezvoltarea conceptului, in testare si in stadiile de planificare de marketing este folosita pentru a acoperi costurile de productie si pentru a recupera investitia. Vezi New Product Development (devzlotarea noului produs).

A stage in the new product development process in which the information gathered in the screening, concept development and testing and marketing planning stages is used to produce break-even and return-on-investment projections. See New Product Development.


Articole in care e folosit acest termen