Channel Strategy

Decizia care priveste selectarea unei metode adecvate pentru controlul fluxului unui produs sau al unui serviciu de la producator la utilizatorul final.

Decision-making related to the selection of the most appropriate method of controlling the flow of goods or services from producer to end-user.


Articole in care e folosit acest termen