Corporate Image

Identitatea si perceptia pe care o oragnizatie incearca sa si-o construiasca pentru publicurile sale, de obicei prin advertisingul de corporatie.

The identity or perception of itself that an organisation attempts to convey to its publics, usually through corporate advertising. See Corporate Advertising; Corporate Image Advertising.


Articole in care e folosit acest termen