Effective Reach

Procentul de public tinta care primeste o frecventa de expunere eficienta, calculate in functie de numarul minim sau limitele ocaziilor de a vedea mesajul intr-o anumita perioada(ex.: 4+OTS sau 2-6 OTS) Daca se hotaraste ca publicul tinta are ocazia de a vedea reclama de 2-6 ori, atunci numarul efectiv al programului este procentajul atins intre 2-6 OTS.(vezi: Effective Frequency).

The percentage of a target audience who receive an effective frequency of exposure, specified as a minimum number or range of opportunities-to-see within a given period (eg. 4+ OTS or 2-6 OTS). If it is desired that the target audience has the opportunity to see the ad between 2 and 6 times, then the effective reach of the schedule is the percentage reached at 2-6 OTS (see Effective Frequency).


Articole in care e folosit acest termen