New Product Committee

Grup din cadrul unei companii care este responsabil de policticile ce privesc un produs nou, incluzand prioritatile, optiunile, ideile pentru un produs nou, precum si decizia finala de a le comercializa sau nu.

A group within a company responsible for new product policies, including the assignment of priorities to options and ideas for new products and the final decision on whether or not to commercialise them.


Articole in care e folosit acest termen