Qualitative Marketing Research

Cerectarea de marketing care in general nu poate fi cuantificata; cercetarea care cauta insight-ul consumatorului, dar care nu necesita o acuratete statistica. Tehnicile de cerectare calitataiva includ focus grupurile, interviurile in profunzime si tehnici de proiectie precum asocierile libere, desenele analizate psihologic, dramatizarea. Vezi Quantitative Marketing Research (cercetarea cantitativa de marketing).

Marketing research which is not generally quantifiable; research which seeks insights into a marketing situation but which does not require statistical accuracy. Qualitative research techniques include focus groups, depth interviews and projection techniques such as free associations, psychodrawing and psychodrama. See Quantitative Marketing Research.


Articole in care e folosit acest termen