Vehicle

Un mijloc de mediu publicitar - de exemplu, o anumita revista, un anumit post sau program.

An individual outlet of an advertising medium, such as a certain magazine or a specific broadcast station or programme.


Articole in care e folosit acest termen