Wholesaling

Activitatea de a vinde unor cumparatori care folosesc produsele pentru a le vinde mai departe.

The activity of selling to buyers for resale or to further their own business operations.


Articole in care e folosit acest termen