Identitatea marcii

Ansamblu de caracteristici obiective/reale ce compun o marca. Identificarea/ cunoasterea rapida a unei marci necesita elaborarea cartei de identitate vizuala (incluzand nume de marca, logotip, simbol, culori s.a.). [ imagine de marca, care releva indeosebi atributele subiective pe care consumatorii si le-au format despre o marca].


Articole in care e folosit acest termen