Informare la locul de vanzare

Ansamblu de mijloace informationale utilizate in cadrul unui punct de vanzare, care vizeaza informarea corecta a clientilor in ceea ce priveste existenta si caracteristicile unui produs/serviciu etc. Aceasta se realizeaza prin panouri didactice, etichetarea produselor si gondolelor, fise de indrumare, mijloace audio, video etc. ILV nu se identifica cu PLV.


Articole in care e folosit acest termen