Marketing Consultants

Specialisti de marketing independenti angajati de companii, de obicei pe termen scurt, pentru a da sfaturi cu privire la mai multe probleme de marketing (planificare, management, cercetare, comunicare etc). Vezi Marketing Intermediaries.

Independent marketing specialists hired by companies, usually on a short-term contract basis, to advise on a wide range of marketing matters, including marketing planning and management, marketing research, marketing communications, etc. See Marketing Intermediaries.


Articole in care e folosit acest termen